Nhãn sinh thái Blue Angel được trao cho các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường được cung cấp trên thị trường. Nếu công ty của bạn muốn dán nhãn Blue Angel cho các sản phẩm nhựa làm từ hạt nhựa tái sinh, bạn có thể cân nhắc sự hỗ trợ của chúng tôi để tiết kiệm thời gian, tăng năng suất chứ không phải giờ làm việc của bạn.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo khác nhau có thể giúp bạn cập nhật chứng chỉ của mình hoặc nhận nhãn sinh thái Blue Angel lần đầu tiên. Hãy đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới!