CHẤT LƯỢNG

Công ty Lam Trân luôn lấy tính ổn định chất lượng của sản phẩm lên hàng đầu – Sản phẩm của công ty luôn tuân thủ theo các luật định của nhà nước Việt nam và các nước mà sản phẩm được sử dụng.

Chúng tôi cam kết có nguồn nguyên liệu ổn định do được thu gom trong nước và nhập khẩu. Năm 2024, chúng tôi cam kết tăng sản lượng thu gom trong nước từ 30 đến 70%.

Nếu bạn là khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ hổ trợ và kết nối công ty các với chuổi cung ứng tái sinh toàn cầu thông qua các tiêu chuẩn GRS, Blue Angel, EuCerPlast….