Đối với chúng tôi, nhựa không phải là rác thải. Chúng tôi muốn chúng không phải kết thúc số phận ở các bãi chôn rác.

Đối với chúng tôi, nhựa không phải là rác thải. Chúng tôi muốn chúng không phải kết thúc số phận ở các bãi chôn rác.

Định hướng của chúng tôi là xây dựng và phát triển hệ thống thu gom phế liệu trên toàn quốc hoặc từ những nhà cung cấp quốc tế đáng tin cậy để tạo ra những sản phẩm mới, chất lượng tốt, thân thiện với môi trường.

Chúng tôi có nhu cầu mua phế liệu nhựa Polyethylene. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp bạn có nguồn nguyên liệu thích hợp.